آخرین ابرقهرمان

برای مهم ترین فلاسفه، فلسفه هیچوقت جدی نبوده و برای بهترین کارگردان‌ها، سینما هیچوقت تبدیل به مهم ترین قسمت زندگی نشده است. پس لابد عجیب نیست که دوست داشتننی ترین فوتبالیست‌ها، فوتبال را به اندازه جدی بودن‌اش جدی نگرفته باشند.

یک/ وقتی هنوز چهره شمالی‌اش در میان شناختنی‌های روزگار جایی نداشت؛ آوازه دریبل‌هایش توی شهر پیچیده بود و ملت در ساعت های سپری کردن رخوتناکی، از جوانکی حرف می زدند گه سر‌ به سر بزرگ‌تر ها گذاشته و مشغول شیطنت است. نبض شیطنت در ساق های علی کریمی، در همه سال های بعدی باقی ماند. پیش روی  آن ها که شاید مثل گزارشگرِ اماراتی برای او «شوف» ردیف نکرده بودند اما شوقِ تماشای دریبل‌هایش را ازذهن پاک نمی‌کردند. اشتیاقِ روبرو شدن با مضامین شاعرانه ای را که در عین واقعی بودن، اغراق آمیز به نظر می رسیدند.

دوعلی کریمی، شاید آخرین ابرقهرمانی بود که می شناختیم. یکی از آن ها که بار مسابقه ها را به دوش می کشیدند و می توانستند سرنوشتِ بازی را از نو بنویسند. یکی از آن ها که هواداران را با سکوها و حنجره ها را با فریاد پیوند می زنند. یکی از آن شعارلازم ها برای هجاهای کش آمده روی سکوها. در کنار همه این ها و شاید مهم تر از تمام‌شان، علی کریمی برای دوست داشته شدن به هیچ بهانه ای توی زمین نیاز نداشت. او بر خلاف بیشتر استارها، می توانست اشتباه کند و عزیز بماند، تن به عصیان بدهد و محبوب تر شود، موقعیت گل خراب کند و همه نامش را به یک شعار مثبت بدوزند. این ویژگی منجصر به فرد ستاره ای بود که در دوبلین، موقعیت های مناسبی هدر داد اما هرگز به سقوط در باورها نزدیک نشد.

سه/ برای مهم ترین فلاسفه، فلسفه هیچوقت جدی نبوده و برای بهترین کارگردان‌ها، سینما هیچوقت تبدیل به مهم ترین قسمت زندگی نشده است. پس لابد عجیب نیست که دوست داشتنی ترین فوتبالیست‌ها، فوتبال را به اندازه جدی بودن‌اش جدی نگرفته باشند. درست مثل علی کریمی، که هرگز برای برنده شدن، به سراغ آمیختن آب و آتش نرفته. که به فوتبال، به چشم صنعت نگاه نکرده وبا همان بی خیالی پسربچه ها توی زمین دیده شده است. او علی کریمی است. خونسردترین مردِ سال فوتبال آسیا.

چهارسی و هفت؛ این عدد شمع های روز تولد آقای جادوگر است. عدد سن او از امروز.  هیچکس خوشحال نمی شود که او دیگر توی زمین نیست. که دارد به تارهای مویِ سفید مجال تولد می دهد. تصویر شکوهمند ستاره فراموش نشدنی فوتبال ایران اما تا همیشه، طراوت‌اش را حفظ خواهد کرد. درباره او، شمع ها هرگز به هدف شان نخواهند رسید!

محمدحسین عباسی/ آی اسپورت
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of