زهرا حامدی نیا

هافبک پرسپولیس پس از کش و قوس های زیاد جدا شد

علی رغم میل باطنی ام از پرسپولیس رفتم هافبک پرسپولیس پس از کش و قوس های زیاد جدا شد. پرسپولیس...