خريد امتياز باشگاههاي گيلاني توسط حسين هدايتي به يكي از موضوعات جالب و سوالبرانگيز اين روزها تبديل شده است. از طرفي مسئولان داماش از توافق كامل با هدايتي خبر ميدهند و از طرف ديگر خبر خريد سهام باشگاه ملوان توسط او روي خروجي خبرگزاريها قرار ميگيرد.
طي گفتگوی تلفنی که صبح امروز صادق درودگر با برنامه «صبح به خیر گیلان» داشت مدعي شد از طرف حسين هدايتي با هر دو باشگاه صحبت شده و روز سهشنبه تکلیف نهايي اين ماجرا مشخص خواهد شد. درودگر كه از نزديكان هدايتي محسوب ميشود در بخشي از صحبتهايش گفت: «نمیخواهم نظر شخصی بدهم اما کار کردن در تیمی که غفور جهانی، عزیز اسپندار و سيروس قایقران را به فوتبال تحویل داده باعث افتخار است.»
در این لحظه پوربخش -مجری برنامه- که ظاهرا میخواست از داماش طرفداري كند، گفت: «پس رفاقت با آقای عابدینی چه میشود؟ این موضوع باعث ناراحتی ایشان نخواهد شد؟» و درودگر پاسخ داد: «در فوتبالی که برای سرمایهگذار هیچ سودی ندارد و فقط هزینه است هر جا شرایط بهتر و آسانتری باشد همان جا را انتخاب خواهیم کرد.»
مجري برنامه در ادامه گفت: «نیروی دریایی گفته فقط 51% سهام را واگذار میکند اما باید 100% هزینهها را بپردازید.» که درودگر جواب داد در مورد این مسائل در جلسات آینده بحث خواهد شد.

منبع:سایت گل