علیپور خبر دادمرجع خبری پرسپولیس : هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال به باشگاه استقلال تذکر داد در صورت همکاری با یک دلال ممنوع الفعالیت قرارداد بازیکنان این تیم ثبت نخواهد شد.حجت الاسلام علیرضا علیپور دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال حرفهای عنوان کرد: نامهای برای باشگاه استقلال تهیه کردهایم و در آن تذکر رسمی به این باشگاه دادهایم که با یک دلال ممنوع الفعالیت همکاری نداشته باشند.