احتمال عدم ثبت قرارداد بازيکنان آبيپوش

تذکر رسمي به قلعهنويي و باشگاه استقلال

هيئت رسيدگي به تخلفات حرفهاي فوتبال به باشگاه استقلال تذکر داد در صورت همکاري با يک دلال ممنوع الفعاليت قرارداد بازيکنان اين تيم ثبت نخواهد شد.

حجت الاسلام عليرضا عليپور دبير هيئت رسيدگي به تخلفات فوتبال حرفهاي در گفتوگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس، عنوان کرد: نامهاي براي باشگاه استقلال تهيه کردهايم و در آن تذکر رسمي به اين باشگاه دادهايم که با يک دلال ممنوع الفعاليت همکاري نداشته باشند.


وي ادامه داد: در صورتي که همکاري اين دلال ممنوع الفعاليت با قلعهنويي سرمربي تيم فوتبال استقلال و اين باشگاه ادامه داشته باشد از ثبت قرارداد بازيکنان اين باشگاه براي فصل آينده جلوگيري به عمل خواهد آمد. از باشگاه استقلال ميخواهيم اين دلال ممنوع الفعاليت در پيرامون اين باشگاه ديده نشود و هيچ همکاري با اين شخص انجام ندهند.