کانون هواداران پرسپولیس : بازیکن فصل گذشته پرسپولیس به قول خودش هنوز هیچ پیشنهاد رسمی ندارد. محمد نصرتی که در لیست بازیکنان کنار گذاشته دنیزلی از پرسپولیس قرار داشت در گفت و گویی کوتاه در مورد آینده فوتبالی اش می گوید:« من تلفن همراهم را تازه روشن کرده ام و هیچ خبری از هیچ کجا ندارم.نمی دانم چه اتفاقاتی افتاده است،فقط این را می دانم که سر نخواستن من دعوا هست!»

او با بیان اینکه از روز شنبه به طور جدی مذاکراتش را با تیم های لیگ برتری آعاز می کند ادامه می دهد:« از طریق واسطه ها یکی دو پیشنهاد شده است اما به طور رسمی هنوز پیشنهادی ندارم.از پرسپولیس هم همینطور.از یکی دو نفر شنیده ام که می خواهند مذاکره کنند.از روز شنبه استارت می زنم و مذاکراتم را به طور جدی آغاز می کنم.»