سقف قراردادمديران رابه دروغگويي عادت ميدهد

مدير عامل باشگاه استقلال با انتقاد از سقف قرارداد بازيکنان گفت: اين قانون مديران ما را به دروغگويي عادت ميدهد.

علي فتحاللهزاده در مورد بازگشتش به استقلال گفت: بحث لج و لجبازي نيست. پاي باشگاه استقلال و ميليونها هوادار و وزارت ورزش در ميان است. شبي که من گفتم ديگر به استقلال نميآيم دو هزار نفر مقابل دفتر من جمع شدند و خيابان بسته شد.

وي در مورد اينکه قلعه نويي گزينه او بوده يا هيئت مديره، گفت: سه چهار ماه قبل در مورد گزينههاي مربيگري صحبت کرديم که گزينه ايراني امير قلعه نويي بود.

مديرعامل استقلال در مورد سقف قرارداد بازيکنان تصريح کرد: از ابتدا هم به سقف قرارداد اعتماد نداشتم زيرا اين سقف باعث ميشود مديران ما به دروغگويي عادت کنند. بايد براي باشگاهها سقف گذاشت يعني اينکه با تيم اول 15 ميليارد تومان، تيم دوم 14 ميليارد و تيم سوم 13 ميليارد تومان حق هزينه داشته باشند و بقيه تيمها 12 ميليارد تومان هزينه کنند.

فتحاللهزاده عنوان کرد: امروز و فردا با فدارسيون صحبت ميکنم که اگر قرار است سقف رعايت شود، به طور دقيق رعايت شود و گرنه اگر ما بازيکني را پيدا کرديم که سقف را رعايت نکرده بود، آن را معرفي ميکنيم تا با آن برخورد شود.

فتحاللهزاده در مورد ميزان بدهيهاي استقلال و پرسپوليس گفت: پرسپوليسيها اعلام کردند 18 ميليارد بدهکارند و ما در حدود 12 ميليارد تومان بدهي داريم.

وي در مورد بحث همکاري دلالان که برخي از آنها ممنوع الفعاليت هم هستند، گفت: يک موضوع خوب جا نيفتاده و آن بحث دلال و ايجنت است. در همه جاي دنيا ايجنت وجود دارد. من حتي با ايجنت هم صحبت نميکنم و با خود بازيکن طرف ميشوم و ميگويم ايجنت شما هم ميتواند بنشيند اما من با خودت صحبت مي کنم.