بازيکن فصل گذشته پرسپوليس با نفتآبادان قرارداد بست.به نقل از سايت باشگاه نفت آبادان، بعد از ظهر امروز با حضور در محل باشگاه محمد مهدي الهايي با امضاي قراردادي به جمع طلاييپوشان آبادان پيوست و قرارداد بست. الهايي که فصل گذشته در پرسپوليس بود، سابقه حضور در تيم اميد اين باشگاه را در کارنامه خود دارد.همچنين رسول نويدکيا و علي ممبيني بعد از ظهر امروز با حضور در دفتر مديرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان قرارداد خود را براي اين فصل تمديد کردند.