به نظر شما بهترین ترکیب پرسپولیس از اون روز اول تاسیس باشگاه تا الان کدام است؟؟؟؟؟؟؟؟

نظر من :

عابدزاده

علی انصاریان-بهروز رهبری فر-افشین پیروانی-مهدی هاشمی نسب

مهدی مهدوی کیا-علی کریمی-علی پروین-حامد کاویانپور

فرشاد پیوس-علی دایی

سرمربی:علی پروین