بهمن طهماسبی به تازگی با مدیران باشگاه پرسپولیس تهران برای عقد قرارداد و بازی در این تیم وارد مذاكره شده است.


سایت گل - مهاجم کهنسال تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان گفت: از تیم پرسپولیس برای بازی در این تیم پیشنهاد داشته و در حال مذاكره با رویانیان هستم!
'به گزارش گل ، بهمن طهماسبی' در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه مذاكرات با مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران به خوبی پیش می رود، اضافه كرد: خوشبختانه تا به امروز مشكل خاصی نبوده اما هنوز كار به پایان نرسیده است