منوچهري: رفتنم به استقلال احساسي نبود

مهاجم سابق تيم فوتبال سايپاي البرز گفت: براي انتقال به استقلال تهران احساسي تصميم نگرفتم و با تحقيق از سايپا جدا شدم.

امين منوچهري اظهار داشت: در اواسط فصل قبل به صورت ضمني چند پيشنهاد را دريافت کردم که يکي از اين پيشنهادها از سوي باشگاه استقلال مطرح شد.

وي تصريح کرد: در آن دوران با توجه به اينکه در کورس رقابتها قرار داشتيم و بايد براي موفقيت سايپا تمرکز خودم را حفظ ميکردم و همچنين به دليل اينکه پيشنهادها چندان جدي نبود، موضوع را پيگيري نکردم.

اين بازيکن فوتبال ادامه داد: پس از پايان فصل پيشنهادها جدي شد و با هماهنگي باشگاه سايپاي البرز موارد مطرح شده را بررسي کرده و در نهايت با تحقيق استقلال تهران را انتخاب کردم.

منوچهري تاکيد کرد: به طور قطع حضورم در استقلال از روي احساسات نبود و با رايزني با پيشکسوتان و همچنين در نظر گرفتن مصالح باشگاه و نظرات مديريت سايپا به اين پيشنهاد پاسخ مثبت دادم.

وي در پاسخ به اين پرسش که حضور باشگاه استقلال تهران در رقابتهاي فصل آينده جام باشگاههاي آسيا تا چه اندازه در تصميمگيري وي تاثير داشته است؟ گفت: به طور قطع هر بازيکني دوست دارد که تواناييهاي خود را در عرصه بينالمللي چه در سطح آسيا و چه سطح جهاني نشان دهد.

مهاجم سابق تيم فوتبال سايپاي البرز ادامه داد: اين موضوع که استقلال تهران در فصل آينده به عنوان يکي از نمايندههاي فوتبال کشورمان در رقابتهاي آسيايي حضور دارد، از جمله دلايل حضورم در اين تيم است.

منوچهري عنوان کرد: البته هدف اصليم حضور در ترکيب تيم ملي و بالاخره شرکت در جام جهاني با تيم فوتبال کشورم است که اميدوارم با استقلال بتوانم به اين هدف دست يابم.

وي در پاسخ به پرسش مبني بر اينکه چه نظري درباره باشگاه سايپا و بالاخره استان البرز دارد؟ يادآور شد: من پيشرفتم در فوتبال را مديون بازي کردن براي سايپا و حضور در شهرستان کرج و استان البرز ميدانم.