رويانيان: پرسپوليس بچه يتيم نيست!

محمد رويانيان گفت: مگر تيم پرسپوليس يتيم است و يا تيم کوچکي است و يا مدير يا مسئول ندارد که چنين موضوعاتي از سوي مدير عامل سپاهان عنوان مي شود، ما از همان جايي پول مي آوريم که شما مي آوريد.

مدير عامل باشگاه پرسپوليس در مورد اظهارات مدير عامل سپاهان خاطر نشان کرد: سپاهان و پرسپوليس در گذشته يک ريشه داشته اند و ما افتخار مي کنيم از اينکه سپاهان اين قدرت را دارد که بازيکنان پرافتخاري را به باشگاه هاي ايران تزريق کند و براي ما جاي خوشحالي است اما باعث تاثر است که مدير پرتوان و ارزشمندي مانند آقاي رحيمي، در يک برنامه تلويزيوني چنين اظهاراتي کرده و به نقل و انتقالات پرسپوليس انتقاد مي کند و عنوان مي نمايد که اين پول را از کجا مي آوريد.

مدير عامل پرسپوليس در پاسخ به اين اظهارنظر که زماني که يک تيم 11 بازيکن داخلي و خارجي جذب مي کند، مي تواند به راحتي قهرمان شود، گفت: مگر تيم بزرگ و وزين سپاهان در فصل گذشته از کجا بازيکن آورد و چند بازيکن اين تيم بومي بودند. شما که تيم هاي پايه قهرمان داريد که بسيار هم قابل تقدير است چرا 11 بازيکن از بيرون به اين تيم تزريق مي شود.

رويانيان ادامه داد: من از موقعيت و قهرماني سپاهان بسيار خوشحالم و در اين خصوص نيز نيازي به دروغ گفتن و تمجيد غير واقعي ندارم اما از مدير عامل سپاهان نيز انتظار دارم تا توقع نداشته باشد پرسپوليس با عظمت در سطح نقل و انتقالات همانند بچه يتيم ضعيف و ناتوان در لاک خود فرو برود.

رويانيان در ادامه افزود: ما بايد واقعيت را بپذيريم. اين فضاي تلخ فوتبال است که مدير شايسته اي چون شما را مجبور مي کند تا در يک برنامه تلويزيوني بر عليه شخص ديگري اينگونه اظهارنظر کند ولي فوتبال نه يک بازي، بلکه يک بازيچه است و شخصيت افراد و ارزش هاي انساني به مراتب بالاتر از آن است و لذا انتظار چنين گفتماني از مدير عامل فهيم و ارزشمند سپاهان نمي رفت.مدير عامل باشگاه پرسپوليس همچنين با انتقاد از برنامه ورزش و مردم گفت: متاسفانه اين برنامه کاملا خصوصي شده و براساس پيوندها اجرا مي شود و لذا به هيچ عنوان در مسير مردم و ورزش حرکت نمي کند.

به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس رويانيان در خصوص برنامه ورزش و مردم اظهار داشت: بجاي اينکه باشگاه ها را خصوص کنند، وضعيت برنامه اي که وقت ميليون ها بيننده تلويزيوني را مي گيرد و کاملا به صورت خصوصي اجرا مي شود را مشخص کنند. متاسفانه گاهي، مسائل شخصي بدون هيچ کنترلي در اين برنامه لحاظ مي شود.

مدير عامل باشگاه پرسپوليس در ادامه تصريح کرد: اين برنامه در روند افکار مردم حرکت نمي کند و کاملا خصوصي و با نظرات شخصي تهيه و اجرا مي شود.

رويانيان ادامه داد: از نظر من اگر فدراسيون ها و باشگاه ها را در اختيار برخي از مجريان ورزشي تلويزيون قرار دهند شايد اين مکان ها بهتر اداره شود و اين امر قابل بررسي است و لذا پيشنهاد مي کنم کميته اي براي بررسي آن تشکيل شود.