خبرگزاری فارس: تحقیقات جدید نشان میدهد که فشارهای عصبی کودکان را در معرض آسیب به حافظه موقت قرار میدهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس به نقل از "Journal of Neuroscience"، تحقیقات محققان دانشگاه ویسکانس مادیسون آمریکا حاکی است: قرار گرفتن کودکان در معرض تنش، اضطراب، فشارهای محیطی و شرایط دشوار زندگی از رشد برخی اجزاء مغز آنها در این مرحله حساس عمر آنها میکاهد.
این محققان گفتند: قرار گرفتن در معرض فشارهای عصبی و اضطراب در این سن پایین باعث کاهش رشد بخش پیشانی مغز میشود که این امر به نوبه خود باعث میشود تا به طور کامل رشد نکند و به عملکرد و توانمندی آن در کودکان آسیب وارد کند.
این تحقیقات از گروهی از کودکان 9 تا 14 ساله انجام شد و از آنها و پدرانشان مصاحبه شد و همه مسائل مربوط به آنها ثبت شد.
محققان از طریق مطالعات و آزمایش انجام شده روی بخش پیشانی مغز حیوانات آزمایشگاهی به این نتایج دست یافتند.
این محققان تاثیر فشارهای عصبی مزمن و شدید روی این حیوانات را بررسی کردند و وجود اختلالی را در این منطقه از حیوانات که در معرض فشارهای مزمن و شدید بودند، تایید کردند و این منطقه نتوانست عملکرد خود را به طور کامل انجام دهد که مسئولیت حفظ اطلاعات عمومی و یادآوردی آن در موقع لزوم را برعهده دارد.
به گفته محققان، آنها از وجود ارتباطی بین این نتایج روی حیوانات و انسانها مطمئن شدند و گفتند: قرار گرفتن کودکان در معرض فشارهای عصبی به وظایف ادراکی آنها خلل وارد میکند به گونه ای که باعث پس رفت زیاد حافظه موقت و کوتاه مدت آنها میشود.
این تحقیقات توصیه کرد که کودکان از این شرایط دشوار دور نگه داشته شوند و تشویق شوند که فعالیتها، سرگرمیها و ورزش های مختلف را انجام دهند.