خداداد عزیزی که این روزها مشغول آماده سازی تیم سیاه جامگان برای حضور در دسته دوم است، در اردوی پرسپولیسی ها در مشهد حاضر شد و با سرمری و بازیکنان این تیم دیدار کرد.
عزیزی و استیلی در سال های اواسط دهه هفتاد در تیم ملی و همچنین تیم بهمن همبازی بودند و بطور مشترک حضور در جام جهانی 1998 را تجربه کردند.