● پرسش : اگر یک خانوم مشغول رانندگی باشد و ناگهان متوجه شود که ترمز خودرو اش بریده و نمی گیرد چکار می کند ؟

الف)قبل ازاینکه هیچ حادثه ای روی دهد اوپشت فرمان سکته کرده وراهی دیارباقی میشود
ب) سعی می کند یک ایستگاه اتوبوس پیدا کند و با زدن خودرو اش به مردم داخل ایستگاه آن را نگه دارد
ج) در همان حال با همسرش تماس می گیرد و از او کمک می خواهد
د) سفره ابوالفضل نذر می کند که زنده بماند

__________________________________________________ __________

● پرسش: هنگامی که یک خانم راهنمای سمت چپ خودرواش را می زند ، این به چه معناست ؟

الف ) یعنی می خواهد به سمت راست برود
ب) یعنی می خواهد شیشه سمت چپ خودرواش را پایین بیاورد
ج) یعنی می خواهد پشت فرمان موبایلش را درآورد و با همسرش تماس بگیرد
د) یعنی می خواسته برف پاک کن را بزند
__________________________________________________ _________

● پرسش : اگر یک خانوم در حین رانندگی بخواهد از بین دو خودروی در حال حرکت عبور کند چکار می کند ؟

الف ) بعد از از بیخ کندن آینه بغل جفت خودرو ها از بینشان عبور می کند
ب) اول به خودروی سمت راست می کوبد بعد به خودروی سمت چپ سپس با همسرش تماس می گیرد
ج) ابتدا جوری به خودروی سمت راست می زند که او منحرف شود و به خودروی سمت چپ برخورد کند سپس از روی دو خودرو عبور می کند
د) یک بوق می زند و راننده دو خودرو تا متوجه می شوند او خانوم است سریعا به او راه می دهند که برود

__________________________________________________ __________

● پرسش : زمانیکه یک خانوم در پشت فرمان خودرو نشسته و خودرو اش با سرعتی بیش از 20 کیلومتر در حرکت است این به چه معناست ؟

الف ) یعنی پاشنه کفشش روی پدال گاز گیر کرده
ب) یعنی با همسرش تماس گرفته و فهمیده که او با یک خانوم ناشناس در محل کارش مشغول صحبت است
ج) یعنی یادش آمده که بچه اش را داخل ماشین لباسشویی جا گذاشته
د) یعنی پشت فرمان خوابش برده

__________________________________________________ __________

● پرسش : معمولا یک خانوم راننده وقتی خودرو اش پنچر می شود چکار می کند ؟

الف ) ابتدا سعی می کند با پوف آن را باد کند و سپس با چسب زخم محل سوراخ را بپوشاند
ب) تا اولین آپاراتی با پنچری راه می رود تا پدر لاستیک و تیوپ و رینگ در بیاید
ج) به آتش نشانی زنگ می زند
د) ماشین را وسط خیابان رها می کند و با همسرش تماس می گیرد

__________________________________________________ __________

● پرسش : خانوم های راننده به کدام قسمت خودرو بیش از بقیه علاقه مند می باشند ؟

الف ) آینه ها ؛ چون اگر در هنگام رانندگی کوچکترین خدشه ای در میکاپ آن ها بوجود آید آن ها را آگاه می کند
ب) پخش سی دی ؛ چون آهنگ های ملایم آن استرس آن ها را در هنگام رانندگی کاهش می دهد
ج) برف پاک کن ؛ چون خودش شیشه را تمیز می کند و نیازی نیست که برای تمیز کردن شیشه هم با همسرشان تماس بگیرند
د) داشبور ؛ چون رژ لب ، پنکک ، موچین ، ریمل ، کرم سفید کننده ، مداد چشم ، بیگودی و کلی چیزهای دیگر داخل آن جا می شود

__________________________________________________ __________

● پرسش : هنگامی که یک خانوم راننده از داخل آینه مشاهده کند که یک آمبولانس در پشت سرش در حرکت است چکار می کند ؟

الف ) هول می شود و پایش را می گذارد روی ترمز و آمبولانس هم از عقب به شدت با خودرو او برخورد می کند
ب) جیغ می کشد و کنترل خودرو از دستش خارج شده و بعد از برخورد با خودروهای دیگر به داخل جوی آب می افتد و بعد با همسرش تماس می گیرد
ج) خودرو خودش و آمبولانس را وسط خیابان متوقف می کند تا بتواند بیمار داخلآمبولانس را ویزیت کند و یکسری دارو گیاهی و دارو دوای خانگی برایش تجویزکند
د) در حال حرکت فرمان را ول می کند و برای بهبودی بیمار داخل آمبولانس دست به دعا بر می دارد
__________________________________________________ __________

● پرسش : اگر یک خانوم راننده بخواهد خودرو اش را بین دو خودروی پارک شده پارک نماید ( پارک دوبل ) چکار می کند ؟

الف ) پس از شکستن چراغ عقب خودروی جلویی و چراغ جلوی خودروی عقبی بوسیله سپر ماشینش ، با همسرش تماس می گیرد
ب) آنقدر منتظر می ماند تا راننده یکی از دو خودرو بیاید و ماشینش را بردارد
ج) به مخترع ماشین فحش می دهد که چرا ماشین را طوری اختراع نکرد که از بغل هم راه برود تا بشود با آن بین دو خودرو به راحتی پارک کرد
د) از یک عابر مذکر می خواهد که خودرو را برایش پارک کند

__________________________________________________ __________
● پرسش : اولین اقدامی که یک خانوم راننده بعد از تصادف انجام می دهد چیست ؟

الف ) جیغ کشیده و بیهوش می شود
ب ) با شوهرش تماس می گیرد
ج ) می گوید : آخ ببخشید می خواستم ترمز بگیرم اشتباهی گاز دادم
د ) اول به خاطر سالم ماندنش یک دیگ شله زرد نذر می کند بعد هم عهد می کند که دیگر پشت رل ننشیند
__________________________________________________ __________
● پرسش : شما بعنوان یک مرد اگر خانومتان گواهینامه رانندگی اش را بگیرد و بخواهد که با خودروی شما رانندگی کند چکار می کنید ؟

الف ) وقتی که او سوار خودرو می شود گوشی موبایلتان را خاموش می کنید
ب) کلا برای همیشه گوشی موبایلتان را خاموش می کنید
ج) اصلا گوشی و سیم کارتتان را با هم می برید می فروشید
د) گوشی و سیم کارت و خودروتان را یکجا می فروشید و بعد هم خانومتان را طلاق می دهید