پدر و مادر ورزشکار اصفهانی که برق آبسردکن جان پسرشان را گرفت : میخواهیم جلوی قربانی شدن سایر ورزشکاران گرفته شود


آبسردکنها هرچند وقت یک بار بررسی و تعمیر شوند تا نظیر اتفاقی که برای پسر ما افتاد برای دیگران نیفتد.»
این تنها خواسته پدر و مادر داغداری است که اردیبهشتماه گذشته پسر نوجوانشان در پی نوشیدن آب از آبسردکن ورزشگاه انقلاب شهر نجفآباد دچار برقگرفتگی شد و جانش را از دست داد. خانواده حسین وسایلی ورزشکار 16ساله عضو تیم ملی دو و میدانی نوجوانان کشور، حالا کلیهها و کبد فرزندشان را به بیماران نیازمند از جمله سجاد، دانشجوی رشته الکترونیک در اصفهان اهدا کردهاند. آنها میگویند حسین مثل گلی بود که مدتی پیش ما بود، از او محافظت کردیم و حالا با اهدای اعضای بدنش او را تحویل خداوند دادیم.
پنجشنبه 14 اردیبهشتماه سال جاری بود که حسین و چند نفر دیگر از همتیمیهایش در حال تمرین در ورزشگاه انقلاب نجفآباد اصفهان بودند. حسین جز رشته دو و میدانی و پرش از ارتفاع، کاراته هم کار میکرد. بعد از اینکه حدود 40 دقیقه بدنشان را گرم کردند، حسین رفت که دستکشهایش را بردارد در همین حین به سمت آبسردکن ورزشگاه رفت تا گلویی هم تازه کند. آن روز باران باریده بود و زیر آبسردکن خیس بود. همین کافی بود تا وقتی که حسین شیر آب را باز کرد و دهانش را به سمت آن برد دچار برقگرفتگی شود.
با نقش بر زمین شدن حسین، مربی و مسوولان ورزشگاه او را به بیمارستان رساندند اما او تنها یک هفته در بخش آیسییو بیمارستان شهید منتظری دوام آورد و دست آخر هم بر اثر سکته قلبی جان سپرد. حالا نزدیک به یک ماه از فوت این ورزشکار کشورمان میگذرد و خانواده وسایلی برای پیگیری شکایتشان منتظر جواب پزشکی قانونی هستند.

شکایتتان به کجا رسید؟
تا روزی که فهمیدیم دیگر حسین به این دنیا برنمیگردد اصلا به فکر شکایت کردن از کسی نبودیم و فقط به حسین فکر میکردیم. تا اینکه مامور کلانتری به ما گفت اگر میخواهید شکایت کنید باید سریع اقدام کنید و ما عصر جمعه شکایت کردیم. اما انگشت اتهام به سوی هیچ کس نگرفتیم اما چون گفتند روال کار این است ما هم شکایتی مطرح کردیم وحالا هم منتظر جواب پزشکی قانونی هستیم.
یعنی هنوز هیچ نظر کارشناسی در رابطه با علت فوت یا احتمال قصور دستاندرکاران ورزشگاه در تعبیه آبسردکن نامناسب ارائه نشده است؟
در بررسیهای اولیه کارشناسان دادگستری نظراتی دادند و گفتند آبسردکن 6 ولت برق داشته که این مقدار ولتاژ پایینی است اما از طریق خوردن آب و اتصال دهان به شیر آبسردکن، جریان برق به قلب رسیده و همین میتواند باعث سکته قلبی شود و علت مرگ هم در پروند همین عنوان شده است.
اما پیش از این گفته شده بود که حسین سنکوپ کرده است؟
نه چنین چیزی نیست، جریان برق قدرت زیادی داشت و حتی آبسردکن با تمام بستها و پیچهایش از دیوار کنده شده است و من فکر نمیکنم که حسین سنکوپ کرده باشد. آن روز هوا بارانی و زمین نمناک و خیس بود و بدن حسین هم خیس بود، همه اینها دست به دست هم داد و حسین را از ما گرفت.
میدانید که این بار اولی نیست که نوشیدن آب از آبسردکنها افراد را دچار حادثه کرده. آیا حرفی در این باره با مسوولان دارید؟
روزی با یکی از مسوولان بهداشت درباره همین موضوع حرف میزدم، او گفت این آبسردکنها از نظر بهداشتی هم مشکل دارند و باید هرچه زودتر جمع شوند، چون در فصول سرد سال که خاموشند، نوعی کرم در آنها رشد میکند که این از لحاظ بهداشتی بسیار خطرناک است، باید آبسردکنها مخزنی با قابلیت شستوشو داشته باشند یا اینکه حداقل این آبسردکنها را هر چند وقت یک بار از همه لحاظ بررسی کنند تا نظیر اتفاقی که برای ما افتاد برای بچهها و خانوادههای دیگر نیفتد.
آیا در مدتی که حسین در بیمارستان بستری بود یا بعد از فوت او، از مسوولان کسی پیش شما آمد؟
بله آقای طباطبایی، رییس تربیتبدنی شهرستان، چندین بار به بیمارستان آمدند و پیگیر کارها بودند و تا آنجایی که توانستند به ما کمک کردند.
شما اعضای بدن حسین را اهدا کردید؛ میدانید الان با این کار چه کسانی به زندگی بازگشتهاند؟
راستش را بخواهید ما از اول هم دنبال چنین کاری نبودیم و این خدایی بود. حسین 10 دقیقه بود که مرده بود و هیچ خونی به مغزش نرسیده بود اما دوباره برگشت و هوشیاریش به سطح دو رسید. ما تا آخرین لحظه منتظر بودیم که اگر امکانی برای بازگشت حسین به زندگی وجود دارد در قبال او کوتاهی نکرده باشیم اما بعد از اینکه فهمیدیم واقعا حسین از بین ما رفته، اعضای بدنش را هدیه کردیم تا هم باقیات صالحاتی برای پسرمان باشد و هم اینکه افراد دیگری با این اعضا راحتتر زندگی کنند.
تا جایی که اطلاع دارم کبد حسین به آقای سجاد باقری دانشجوی الکترونیک اهدا شده اما نمیدانم کلیههایش حالا در بدن کدام بیمار نیازمند است.