ميلان ممکن است با کمک آل مکتوم ,نخست وزير امارات و امير دبي, ورزشگاه سن سيرو را رسما خريداري کند.
پايگاه اختصاصي اخبار ميلان ايتاليا در ايران,طي روز هاي اخير گزارشاتي مبني بر احتمال فروش بخشي از سهام ميلان به يک ميلياردر عربي در رسانه هاي ايتاليايي منتشر شد و حال آخرين گزارشات حاکي از آن است که محمد بن راشد آل مکتوم جلسه اي ديگري را با برلوسکوني ترتيب خواهد داد.آل مکتوم نخست وزير امارات است و رابطه نسبت نزديکي با مالک «فلاي اميريتس» اسپانسر اصلي ميلان و کسي که ورزشگاه آرسنال را براي توپچي هاي لندن تاسيس کرده است ، دارد و حال قرار است تا با ثروت هنگفت خود بخشي از سهام ميلان را خريداري کند.اين درحالي است که ميلان تا سال 2015 با شرکت فلاي امارات قرارداد دارد.به گزارش کوريره دلوسپورت و اسپورت مديا ست ( نشريه اي که متعلق به مالک باشگاه ميلان است ) آل مکتوم آماده است تا به عنوان يکي از اعضاي هيئت مديره ميلان در راس کار قرار گيرد و بخشي از سهام اين باشگاه را خريداري کند که آخرين گزارشات خبر از خريد 25 درصد اين باشگاه به ارزش 200 ميليون يورو است.ملاقات آتي بين آدريانو گالياني ,سيلويو برلوسکوني و نخست وزير امارات براي روز جمعه آينده برنامه ريزي شده ؛ اما همچنان تاريخ دقيقي از اين ملاقات اعلام نشده.در گذشته آل مکتوم قصد داشت تا 35 درصد سهام باشگاه ميلان را به ارزش 500 ميليون يورو خريداري کند ؛اما برلوسکوني حاضر به انجام اين کار نشد و اين خبر سريعا رد شد.اما حال با توجه به شرايط مالي ميلان به نظر مي رسد برلوسکوني قصد دارد تا جهت تامين بخش مالي درصدي از سهام باشگاه ميلان را به فروش برساند.در سوي ديگر نشريه مدياست اسپورت که متعلق به مالک باشگاه روسونري است ، در گزارشي اعلام کرد ميلان در انديشه خريد سن سيرو توسط پول هاي اين ثروتمند عربي است.قرار داد فعلي ميلان با شهرداري ميلان براي اجاره نشيني در سن سيرو تا سال 2016 است.با توجه به گزارشاتي مبني بر ساخت ورزشگاه اختصاصي توسط اينتري ها ، ميلان در انديشه خريد سن سيرو و بازسازي آن هستند.کوريره دلوسپورت همچنين در گزارشي اعلام کرد برلوسکوني قصد دارد تا با استفاده از پول هاي آل مکتوم بحشي از هزينه خريد کريستيانو رونالدو که روياي او نيز است را فراهم کند هر چند که بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد.گويا روسونري پيشنهادي 200 ميليون يورويي را براي خريداري کريس رونالدو آماده کرده است.