کی روش:« نمی دانم چطور می گویند برای بازی با یک تیم درجه دو ، لیگ را تعطیل کردم. واقعا نمی دانم این حرف را کدامیک از مربیان لیگ برتری زده است. یعنی چه که می گویند این بازی با تیمی درجه دو است. برای ما همه بازی ها مهم هستند و هیچ یک از این بازی ها فرقی با یکدیگر ندارند. ما برای رسیدن به جام جهانی باید تمرین کنیم و باید همه حریفان مان را ببریم. مثلا برای همین بازی با اندونزی که جمعه برگزار می شود. برای بازی برگشت مان در پایتخت اندونزی ، شک ندارم که 80 هزار نفر برای حمایت از تیم ملی کشورشان به ورزشگاه می آیند و به همین دلیل است که می خواهم مردم را ترغیب کنید تا جمعه در ورزشگاه باشند. اینکه بتوانیم ورزشگاه را پر از تماشاگر ببینیم. اینکه 100 هزار نفر برای همین بازی هم تیم ملی شان را تشویق کنند. برای رسیدن به جام جهانی ما به چنین جوی از همین ابتدا ، نیاز داریم! من می خواهم بگویم که مردم ، من و تیم ملی از همین بازی اول منتظرتان هستیم تا با کمک هم به جام جهانی برسیم.»
او دوباره به حرف اولش برگشت و گفت:« این هایی که از من انتقاد می کنند را درک شان نمی کنم. متوجه نمی شوم که چرا شرایط تیم ملی را درک نمی کنند. من از ابتدا گفتم تمام تلاش ما از همین روز اول برای رسیدن به برزیل است. کار سختی در پیش داریم . ما باید پیش برویم و نیاز داریم که همه به ما کمک کنند. نباید برنامه تیم ملی را ساده شمرد.»
کروش درباره حضور کریمی و مجیدی در تیم ملی و اینکه آیا آنها از امتیاز ویژه ای هم برخوردار هستند ، گفت:« اینجا فقط و فقط نظم حاکم است . کسی درتیم من کارت اعتباری ندارد. همه یکسان هستند و امتیاز ویژه ای نیست. در تیم ملی ، تنها کسی فیکس بازی می کند و دعوت می شود که بهترین باشد. همان طور که مجیدی خوب بود و به تیم ملی رسید. اگر دیگران هم خوب باشند ، قطعا به تیم می آیند.»