رضا فیاضی متولد ۱۳۳۲ اهواز است. او در زمینههای مختلفی چون بازیگری، نویسندگی، کارگردانی نمایش عروسکی و رادیویی سابقه دارد و آخرین سریالهای او «امروز و فردا» و «تبریز در مه» است.
این بازیگر در رابطه با حوادثی که در زندگیاش رخ داده، میگوید: بیشترین اتفاقات فیزیکی برای من در «قصههای تا به تا» یا زی زی گولو پیش آمد. یکبار در قسمتی به نام «نور» من برای چراغانی و وصل کردن ریسهها به بالای یک نردبام رفته بودم که نردبام خراب بود!
من هم برای اینکه کمی نمک قضیه را زیاد و شیرین کاری کنم شروع کردم به تکان دادن نردبام. همین شد که نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و نردبام از زیر پایم لیز خورد و من هم زمین افتادم! در همین حین عروسک زی زی گولو با همان لحن عروسکیاش گفت: «آقای جمالی مرد!» که همه به سمت من دویدند که نردبام را بگیرند، اما بموقع نرسیدند و من افتادم. البته خدا را شکر ارتفاع زیاد نبود و آسیب جدی ندیدم!
فیاضی اینبار یاد بزرگترین حادثه زندگیاش میافتد: حادثهای که عمیقا در زندگی من تاثیر گذاشت، مربوط به سریالی میشود به اسم «شهر قشنگ» که سال ۸۵ از شبکه ۲ پخش شد. در این سریال صحنهای بود که خانم هتلدار بنا به دلایلی دنبال من میکرد و من هم باید دوان دوان از دستش فرار کرده و خودم را روی یک کاناپه پرت میکردم و کاناپه میرفت هوا و من میافتادم زمین!
من هم برای این که نمک قضیه بیشتر شود، خودم را محکمتر روی کاناپه پرت کردم و کاناپه رفت هوا و سرم خورد به پیشخوان هتل و شکاف عمیقی برداشت. این شد که مرا با همان لباسهای سر صحنه در حالی که خون زیادی از سرم میآمد به بیمارستان هدایت که کنار سیما فیلم است، بردند. در آنجا خانم پرستار بسیار ماهری بود که سر من را بخیه زد و دلم را هم به خودش بخیه زد! و آشنایی ما به ازدواج ختم شد.
ناگفته نماند که پس از شش سال جدایی از همسر اولم بود که با این خانم آشنا شدم و ازدواج دومم شکل گرفت و در حال حاضر بسیار آرامش دارم و بسیار راضی هستم. این بهترین اتفاق زندگی من بود که در حال حاضر بسیار احساس خوشبختی میکنم.