کریمیان جدیدترین گزینه هافبک دفاعی پرسپولیس

کانون هواداری قرمزته :معضل اصلي پرسپوليس در دو فصل گذشته نداشتن يك هافبك دفاعي تمام عيار بود كه هم اهل دوندگي و جنگندگي باشد هم در برقراري ارتباط خطوط سه گانه و بازسازي تبحر داشته باشد.پرسپوليس بعد از ثبت قرارداد با سيدجلال، ماهيني و بنگر كه روز پنج شنبه اتفاق افتاد تاكنون شش سهميه ليگ برتري اش را پر كرده و تنها يك جاي خالي ديگر دارد.آن هم در حالي كه مازيار، بادامكي و آقازماني سه هافبك دفاعي فصل گذشته را دنيزلي نخواسته و تاكنون بحث جذب يك هافبك دفاعي تمام عيار جدي نشده است.


از دو هفته پيش بحث مذاكره با مهدي كياني و رضا حقيقي مطرح شد اما به جايي نرسيد. چند روزي است صحبت از مذاكره با پژمان نوري هم جدي شده و البته از مذاكره با يك گزينه پرتغالي هم خبر مي رسد. ديروز دوباره خبر مذاكره با رضا حقيقي مطرح شد اما اخبار حول و حوش باشگاه گزينه ديگري را مطرح مي كند كه جالب به نظر مي رسد.


پرسپولیسی ها در شرایطی که به شدبت به دنبال جذب پژمان نوری هستند ، گفته مي شود براي پست هافبك دفاعي روي مهدي كريميان هم نظر دارند، بازيكني كه طي سه سال گذشته يا هافبك راست بازي كرده يا بال راست.


البته كريميان در زمان مطرح شدنش به عنوان يك بازيكن تاثيرگذار در برق شيراز به عنوان هافبك دفاعي به ميدان رفته و با اين پست غريبه نيست اما شايد دست گذاشتن روي او به عنوان هافبك دفاعي چندان مورد انتظار نباشد.

از طرفي جذب او از سپاهان، با توجه به خريدن سيدجلال و بنگر دعواي دو باشگاه را وارد فاز تازه اي كرده و با وجود اينكه به نظر مي رسد سپاهان تمايلي براي حفظ كريميان ندارد اما اين انتقال شايد دوباره حرف و حديث هايي به وجود بياورد.
طی روزهای باقی مانده یکی از گزینه های موجود پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد.