'' ميشل پلاتيني'' رييس يوفا اعطاي چنين جايزه اي را ايده اي فوق العاده توصيف کرد و گفت که اين کار توجه بازيکنان فوتبال به بازي در تيم هاي ملي را بيشتر خواهد کرد.
کميته اجرايي يوفا در تازه ترين نشست خود پيشنهاد اعطاي اين جايزه به بازيکناني که صد بازي و يا بيش از اين در تيم ملي کشورشان داشته اند را تصويب کرد.
اين جايزه يک کلاه و مدال است و به بازيکناني تعلق مي گيرد که به رکورد 100 بازي ملي رسيده باشند.
نخستين جايزه يوفا در اين زمينه در ماه هاي سپتامبر و اکتبر که بحبوحه بازي هاي مقدماتي يورو 2012 و نيز فصل ديدار هاي دوستانه است ، اعطا خواهد شد.
طبق قانون يوفا اين جايزه را رييس فدراسيون فوتبال کشوري که بازيکن به آن تعلق دارد اعطا مي کند.
در حال حاضر 109 بازيکن اروپايي حدود 100 بازي ملي و با بيشتر در کارنامه خود دارند که فهرست کامل آنها را سايت يوفا اعلام کرده است.