کانون هواداران پرسپولیس : نشست نقد و بررسي برنامهي «90» با حضور عادل فردوسيپور امروز (دوشنبه) در ساختمان توليد معاونت سيما برگزار شد.
عادل فردوسيپور در اين نشست از 14 سال فعاليت «90» گفت و به اين مساله اشاره كرد كه وقتي كارش را آغاز كرده، 25 سال داشته و اكنون ديگر موهايش سفيد شده است.
امير حاجرضايي نيز كه به عنوان منتقد در اين نشست حضور داشت، كار فردوسيپور را به كار يكي از شخصيتهاي كتابهاي «نيكوس كازانتازاكيس» ـ نويسندهي يوناني ـ تشبيه كرد كه روي سيم باريكي بين برجهاي دوقلو كه ارتفاعي بيش از 114 متر با زمين دارند راه ميرود و گفت: اين سيم، سيم عدالت و فرهنگ است كه فردوسيپور طي 13 سال بر روي آن راه رفته است.

حاجرضايي همچنين به فقدان همسرش و عشق به فوتبال اشاره كرد كه موجب شده بتواند اين فقدان را تحمل كند. حسين پاينده ـ كارشناس نقد ادبي ـ با اشاره به درگذشت همسر حاجرضايي، از نقش عشق در زندگي صحبت كرد و شعر «بيتو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم» را به ياد همسر مرحوم حاجرضايي خواند.

در بخش ديگري از اين مراسم، عادل فردوسيپور در پاسخ به پرسشي دربارهي آميخته شدن «90» به سياست گفت: علاقهاي به سياست نداشته و ندارم. از زماني اين برنامه سياسي شد كه سياسيون وارد ورزش شدند.

او در ادامه در پاسخ به مجري برنامه كه از تخمين زدن تعداد مخاطبان برنامه 90 با استفاده از تعداد پيامكهاي ارسالي صحبت كرد، گفت: تعداد پيامكها ضربدر 9 ميشود و به اين ترتيب تعداد مخاطبان برنامه به دست ميآيد كه در اين صورت مخاطبان 90 چيزي در حدود بيست و چند ميليون نفر خواهد بود.

امير حاجرضايي در بخشي از سخنان خود با اشاره به اينكه «ما نسبت به بعضي كشورها فوتبال شريفي داريم»، گفت: با اين حال نسبت به بعضي كشورها فوتبال شريفي نداريم. اصطلاحي در اين مورد وجود دارد كه بگذاريد به احترام اين جمع آن را به كار نبرم. وي سپس به حادثه بازي پرسپوليس ـ داماش كه منجر به محروميتها و جريمههايي براي چند بازيكن اين تيم شد، اشاره كرد و بحث اخلاق در فوتبال مطرح شد.

فردوسيپور دربارهي حفظ حريم اخلاقي در 90 صبحت و تاكيد كرد: ما هيچگاه چنين صحنههايي را در برنامه پخش نكرديم. حتي قصد داشتيم دو جامعهشناس را به برنامه دعوت كنيم كه در آخرين لحظات انصراف دادند و حاضر نشدند در برنامهي ما شركت كنند.

حسين پاينده ـ منتقد ـ نيز بر اين مساله تاكيد كرد كه «90» از تعارفهاي ايراني اجتناب ميكند و به چهرههاي معروف باج نميدهد. حتي در مقاطعي علي دايي به حدي از برنامهي 90 عصباني شد كه تلفنهاي آن را جواب نميداد.

پاينده همچنين به مسالهاي كه كتك خوردن داوران و توهين به آنها در 90 مطرح ميشود، اشاره كرد و افزود: خود 90 موجب شده اقتدار و صلابت داور نقد شود. ارجاع به مردم و بازيكنان براي داوري در يك صحنه فقط منجر به كتك خوردن داور ميشود.

امير حاجرضايي نيز با نقد بازيهاي تيم ملي فوتبال ايران تاكيد كرد: حاضرم فيلمي از تئو آنجلوپولوس مرحوم ببينم، اما بازي فوتبال ايران را نبينم. فلسفهي من به سمت حقيقت رفتن است كه فلسفهي 90 هم همين است. فوتبال فرياد مردم را از حلقومشان به سراسر جهان ميرساند. مثلا وقتي در آرژانتين جامجهاني فوتبال برگزار شد، هزاران خبرنگار ورزشي كه براي پوشش اخبار به آنجا رفته بودند، مسايل مردم را نيز منتقل كردند.