معاون اجرايي باشگاه پرسپوليس اهداي خودرو به بازيکنان در فصل نقل و انتقالات را تاييد کرد.به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، سعيد شيريني معاون اجرايي و پشتيباني باشگاه پرسپوليس گفت: ماشين هايي که اين روزها مرتب درباره آن صحبت مي شود، فقط 15 خودرو است که از طريق اسپانسر در اختيار باشگاه قرار گرفته است تا شش ماه ديگر هزينه آنها برگردانده شود. اين در حالي است که باشگاه پرسپوليس در راستاي حرکت به سمت خوداتکايي مالي، پروژه هاي اقتصادي بسياري را در دست اقدام دارد که موضوع خودروها در مقابل آن قابل بحث نيست.

وي ادامه داد: از برنامه هاي باشگاه پرسپوليس حرکت در مسير اقتصادي شدن باشگاه و ايجاد درآمد است. در اين راستا بنابر آنچه سردار محمد رويانيان از مسئولان باشگاه خواسته است، طرح هاي مختلفي در چارچوب نيازهاي باشگاه و قوانين کشور در دست اقدام قرار گرفته است.
شيريني گفت: در ميان برنامه هاي زيادي که در بعد اقتصادي دنبال مي کنيم، موضوع خودرو مبحث بسيار کوچکي است. با توجه به اينکه در فصل نقل و انتقالات بوديم بايد از اسپانسرهاي خود استفاده مي کرديم تا بتوانيم فصل نقل و انتقالات را با موفقيت پشت سر بگذاريم. اميدواريم ديگران به جاي مقاومت در اين مسير، با تلاش بيشتر به سمت اقتصادي شدن فوتبال و خروج آن از شرايط فعلي گام بردارند.
وي در پايان گفت: ما حرکت براي ساختن پرسپوليس اقتصادي را آغاز کرده ايم اما هنوز در شروع راه هستيم و تا رسيدن به هدف اصلي فاصله داريم.
در چند وقت اخير اعلام شده که باشگاه پرسپوليس به بازيکناني که به تازگي جذب کرده، به عنوان بخشي از قراردادشان خوردو - که شايعه شده بنز بوده- اهدا کرده که با مصاحبه معاون اجرايي باشگاه پرسپوليس مشخص ميشود اين موضوع صحت داشته است.
يادآوري ميشود که پس از تعيين بحث سقف قراردادها از سوي فدراسيون فوتبال برخي باشگاهها براي اينکه در ظاهر سقف را رعايت کنند، به بازيکنان آپارتمان يا خودرو ميدادند و آن را به عنوان بخشي از مبلغ قرارداد در نظر ميگرفتند.