این اسکله عظیم که بامداد سه شنبه ۵ ژوئن به ساحل غربی آمریکا رسید حدود ۱۶۵ تن وزن دارد و مسیر عرض اقیانوس آرام را طی ۱۵ ماه پیموده است.
به گزارش مهرپرس و به نقل از رسانه ها: کریس هاول، یک سخنگوی سازمان پارکها و منابع طبیعی اورگان گفت دیپلماتهای ژاپنی از روی پلاک فلزی که به ژاپنی بر آن نوشته شده، تایید کردند که این قطعه بتونی از ژاپن به آمریکا رسیده است.مسیری که بقایای زمین لرزه و سونامی ژاپن به آمریکا طی کردند
به دنبال فاجعه زمین لرزه و سونامی در ۱۱ مارس سال گذشته در ژاپن، تاکنون بقایایی از ویرانیها به سواحل غربی آمریکا رسیده است. اما مسئولان انتظار نداشتند که قطعهای به این بزرگی را از آب بگیرند آن هم در مدتی نسبتا کوتاه.

هاول می گوید: «تخمین زده می شد که قطعاتی به این بزرگی مدت بیشتری طول بکشد تا به اینجا برسند. دیدن قطعهای به این بزرگی و به این زودی، حقیقتا غیرمنتظره است. در عین حال یادآوری می کند که در چنین مواردی طبق فرمول و کتاب نمی توان دقیقا زمان سفر دریایی قطعه را پیش بینی کرد. هنوز الگوهای جریانهای آبی در دریاها کاملا شناخته شده نیستند.»
حفرهای که در بدنه اسکله ژاپنی وجود دارد امکان حرکت آن را از ژاپن تا آمریکا فراهم کرده است. آزمایشهای رادیواکتیویته در مورد قطعه بتونی نیز همگی منفی بوده است. پیشتر این نگرانی وجود داشت که اسکله تخریب شده در اثر ذوب اتمی در نیروگاه اتمی فوکوشیما پس از سونامی، به اشعه رادیواکتیو آلوده شده باشد.

همچنین کارشناسان هشدار می دهند که ممکن است جانوران آبزی غیربومی به وسیله این قطعه بزرگ بتونی به سواحل آمریکا منتقل شده باشند.

حالا آمریکا به فکر آن است که باید با این قعطه عظیم بتونی چه کند؟ و این که مخارج را چه منبعی باید پرداخت کند؟

اویل اردبیهشت گذشته (اواخر آوریل) یک کشتی ماهیگیری ژاپنی به سواحل شمال غربی آمریکا در ایالت آلاسکا رسید، یعنی یک سال پس از آن که به دنبال سونامی در اقیانوس آرام بیهدف رها شد. گارد ساحلی آمریکا تصمیم گرفت این کشتی را غرق کند زیرا این نگرانی وجود داشت که کشتیهای موجود در دریا را به خطر اندازد.