مربي دروازهبانهاي پرسپوليس به مس پيوست

مربي ارمنستاني فصل گذشته دروازهبانهاي پرسپوليس براي فصل جديد به مس کرمان پيوست.

سيد رضا هاشمي، مدير تيم مس کرمان گفت:هاروت، مربي ارمنستاني دروازهبانهاي فصل گذشته تيم فوتبال پرسپوليس با عقد قراردادي يکساله به تيم مس کرمان پيوست.

وي همچنين تأکيد کرد: ابراهيم قاسمپور، سرمربي نماينده کرمان در ليگ برتر از امروز با ورود به کرمان کار خود را با مس براي فصل جديد آغاز خواهد کرد.