رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی روزهای 20 تا 22 بهمن ماه و رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد روزهای 5 تا 6 اسفندماه در تهران برگزار می شود.

این برای نخستین بار است که ایران به صورت همزمان میزبانی جام جهانی دو رشته را بر عهده گرفته است.

آخرین میزبانی ایران در رقابتهای جام جهانی به سال 2009 میلادی و مسابقات کشتی آزاد در تهران باز می گردد.