دو بازيکن تيم ملي که از همراهي اين تيم در ديدار با اندونزي محروم هستند براي ورود به جايگاه ويژه ورزشگاه آزادي با مشکل مواجه شدند.

مازیار زارع و کریم انصاریفرد در دو دیدار رفت و برگشت مقابل مالدیو دو اخطاره و از همراهی تیم ملی در دیدار رفت مقابل اندونزی محروم شدند. این دو بازیکن که آی دی کارت تیم ملی را بر گردن داشتند قصد ورود به جایگاه ویژه را داشتند که با ممانعت مسئولی که در مقابل درب جایگاه ایستاده بود مواجه شدند.

نکته جالب توجه اینکه شخصی که مقابل درب جایگاه ایستاده بود بی توجه به اینکه زارع و انصاریفرد بازیکن تیم ملی هستند از آنها میخواست تا برای ورود به جایگاه بلیت تهیه کنند.

زارع با ناراحتی این شخص را خطاب قرار می داد که من، بازیکن تیم ملی ایران از کجا و چگونه بلیت جایگاه ویژه تهیه کنم. البته با وساطت مسئولان فدراسیون، این دو بازیکن وارد جایگاه ویژه شدند.