عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ايسنا - منطقه لرستان، با اشاره به وضعيت نامعلوم گهر دورود براي شرکت در ليگ برتر افزود: اگر منافع ملي را درنظر بگيريم بايد تلاش کنيم گهر زاگرس در استان بماند و با قدرت در ليگ برتر خودنمايي و از نام و حيثيت فوتبال لرستان دفاع کند.

وي با اشاره به ناآماده بودن ورزشگاه تختي دورود براي مسابقات ليگ برتر اظهار کرد: مسئولان گهر دورود حاضرند دو ورزشگاه براي مسابقات تيمشان در استان آماده شود.

رئيس هيئت فوتبال لرستان تصريح کرد: اگر حساسيتي نسبت به خرم آباد وجود دارد آنها ميتوانند اين دو ورزشگاه را در شهرهاي اليگودرز و بروجرد آماده کنند.

بهاروند خاطرنشان کرد: مسئولان گهر دورود در شبکه افلاک اعلام کردهاند که بايد ورزشگاه تختي خرم آباد در کنار دورود براي مسابقات آماده شود.

عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال ادامه داد: اگر فردا ورزشگاه تختي دورود آماده نشد هيچ قدرت اجرايي استان نميتواند جلوي اقدام فدراسيون مبني بر حذف تيم گهر را از ليگ برتر بگيرد و اگر مشکلي پيش بيايد بايد مسوولان جواب بدهند که چرا ورزشگاه ديگري آماده نشد.

وي يادآور شد: هرچند همه بايد تلاش کنيم که ورزشگاه دورود آماده شود ولي در کنار آن بايد يک ورزشگاه ديگر هم داشته باشيم.

بهاروند با بيان اينکه فوتبال قوانين خاص خود را داشته و تابع فرد خاصي نيست، تصريح کرد: AFC به هيچ وجه به استانهاي محروم و فاقد امکانات جهت حضور در ليگهاي معتبر رحم نميکند.

وي ادامه داد: گهر حق مسلم مردم دورود است و مردم حق دارند تيم خوبي در شهرشان داشته باشند. البته تيم خوب نيازمند ورزشگاه مناسب است.