انصاريان در ادامه در خصوص يارگيري پرسپوليس در فصل نقل و انتقالات سوال ميکنيم که او اينگونه جواب ميدهد:« به نظر من پرسپوليس در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبي داشته است. الان بازيکن گرفتن واقعا سخت است ولي پرسپوليس بازيکنان خوبي را گرفت. البته هنوز چيزي معلوم نيست و بايد ديد اين بازيکنان خودشان را چگونه نشان خواهند داد.»

جذب محسن بنگر انتقادهايي را از پرسپوليس به همراه داشته و برخي معتقدند که اين باشگاه نبايد روي يک مدافع 33 ساله سرمايهگذاري ميکرد ولي انصاريان نظر ديگري دارد. او که مثل بنگر يک مدافع است و سالها در پرسپوليس بازي کرده است در اين خصوص ميگويد:« پرسپوليس بنگر را نگرفته که روي او سرمايهگذاري بلندمدت کند ولي به نظر من خريد خوبي است و تجربه اين بازيکن در يکي، دو سال آينده به درد پرسپوليس ميخورد.»

انصاريان تاکيد ميکند:« فراموش نکنيد که بنگر سابقه بازي در ليگ قهرمانان آسيا را دارد و با سپاهان چندبار قهرمان ايران شده است. به نظر من تجربه او به درد پرسپوليس ميخورد ولي سرمايهگذاري روي بازيکنان جوان يک موضوع ديگر است. به عنوان مثال من زماني که به پرسپوليس آمدم 20 سال داشتم و يادم ميآيد که با کاويانپور و کريمي به صورت هم زمان به پرسپوليس آمديم و سالها در اين تيم بازي کرديم.»

انصاريان در مورد وضعيت نامشخص کريمي در پرسپوليس و ناراحتيهاي او در چند روز اخير هم صحبت ميکند. او که رابطهاي نزديک با کريمي داشت ميگويد:« کريمي بازيکني نيست که اهل کلاس گذاشتن و ادا درآوردن باشد. او بيجهت ناراحت و عصباني نميشود و بايد ديد چه اتفاقاتي افتاده که اينطور ناراحت شده است. با اين حال من معتقدم که کريمي پرسپوليس را دوست دارد و در نهايت در اين تيم خواهد ماند.»