خلعتبري در يکقدمي پرسپوليس تمام مديران رده بالاي اين باشگاه ثروتمند از کار خود برکنار شدند و به اين ترتيب پرونده ماندن خلعتبري در اين باشگاه بسته شد . به دنبال بينتيجه ماندن مذاکرات مدير برنامههاي محمدرضا خلعتبري با باشگاه الوصل امارات، اين بازيکن در آستانه عقد قرارداد با پرسپوليس قرار گرفت.بعد از ناکامي الوصل در مسابقات باشگاههاي جام خليجفارس و از دست دادن عنوان قهرماني، حرف و حديثهاي زيادي درباره توافق ديهگو مارادونا با فدراسيون فوتبال امارات براي هدايت تيم ملي اين کشور مطرح شد. همچنين در ايران شايعهاي مبني بر اينکه در صورت رفتن مارادونا از الوصل خلعتبري اين تيم را ترک ميکند و به تهران ميآيد، منتشر شده بود. با اين حال روز گذشته خبر رسيد که به دنبال قطعي شدن جدايي خلعتبري از الوصل امارات اين بازيکن در يکقدمي پرسپوليسي شدن قرار گرفته است.بعد از اينکه الوصل امارات با هدايت مارادونا در فصل گذشته هيچ مقامي به دست نياورد و از طرفي ديگر در بازي فينال جام باشگاههاي خليج فارس قهرماني را به المحرق بحرين واگذار کرد، تمام مديران رده بالاي اين باشگاه ثروتمند از کار خود برکنار شدند و به اين ترتيب پرونده ماندن خلعتبري در اين باشگاه بسته شد.در حال حاضر اين بازيکن مليپوش از دو باشگاه اماراتي و يک باشگاه قطري پيشنهادهاي قابل توجهي با مبالغ بالاي مالي دارد اما به نظر ميرسد خود خلعتبري هم تصميم گرفته که فوتبال خودش را در ايران دنبال کند. به اين ترتيب مذاکرات اين بازيکن با باشگاه پرسپوليس در طول روزهاي گذشته به صورت جدي انجام شد و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد و باشگاههاي عربي با دادن پيشنهادهاي مالي چشمگير، نظر محمدرضا را براي ترک امارات عوض نکنند، اين بازيکن ظرف چند روز آينده قرارداد خود را با پرسپوليس منعقد خواهد کرد.