جایگاه 36 : محمدرضا خلعتبری می گوید دوست دارد امسال در پرسپولیس و در کنار دوستان قدیمی اش بازی کندبه گزارش کانون هواداران پرسپولیس، خلعتبری یکی از سوژه های فصل نقل و انتقالات است که این روز ها برای استراحت به هامبورگ رفته است، اما می گوید قرار است مدیر برنامه هایش با رویانیان مذاکره کند و توافقات نهایی را انجام دهد تا وی بتواند فصل آینده در پرسپولیس بازی کند.

خلعتبری در ادامه می گوید: شخصاً دوست دارم در سال 91 در کشورم باشم، به خصوص اینکه دوستان قدیمی ام به پرسپولیس پیوسته اند و جدا از آن یکی از انگیزه هایم برای پوشیدن پیراهن این تیم شخص علی کریمی است و امیدوارم بتوانم در کنار وی و دیگر بازیکنان برای موفقیت پرسپولیس موثر باشم.خلعتبری در مورد وضعیت دنیزلی می گوید: او مربی خوبی است، اما من در جریان ماندن یا رفتنش نیستم.بازیکن باید بر اساس تعهداتش به باشگاه عمل کند و تابع نظر مربی باشد و نام مربی برایش در اولویت نباشد.