قائم مقام باشگاه پرسپوليس گفت: طبق برنامهاي که دنيزلي به باشگاه داده است از فردا صبح تمرينات پرسپوليس آغاز ميشود.

جمشيد زارع در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص شروع تمرينات پرسپوليس اظهار داشت: باتوجه به برنامهاي که مصطفي دنيزلي به ما داده است از فردا ساعت 9:30 صبح با حضور هواداران و اصاحب رسانه استارت خود را براي فصل جديد ميزنيم.

وي افزود: با توجه به درخواست دنيزلي در ورزشگاه درفشي فر تغييراتي مانند ترميم سالن بدن سازي، استخر و محيط ورزشي مجموعه را دادهايم و ميتوانيم با قدرت بگويم در يکي از بهترين کمپهاي تهران تمرينات قرمز پوشان را آغاز ميکنيم.

زارع در پاسخ به سؤالي که آيا دنيزلي به عنوان سرمربي کار خود را با پرسپوليس دنبال خواهد کرد يا خير گفت: استارت فرداي ما با محسن عاشوري است اما آيا دنيزلي به ما اضافه خواهد شد يا که خير، بايد از رويانيان بپرسيم. دنيزلي با ما يک سال ديگر قرار داد دارد و تکليف او دست مدير عامل باشگاه است.

قائم مقام پرسپوليس در پايان خاطرنشان کرد: اميدوار هستيم که در فصل جاري بتوانيم نظر مردم را با موفقيتها در دو جام به دست آوريم و انشاالله خاطرات تلخ فصل گذشته را جبران کنيم. من خودم هم شخصا فردا در تمرين پرسپوليس حضور پيدا خواهم کرد و از طرف باشگاه ميزبان بازيکنان تيم خواهم بود تا همه با هم يکدل شويم که پرسپوليس به نتايج دلخواه برسد.