گزارش اولين تمرين پرسپوليس تمرين امروز پرسپوليس در غياب مصطفي دنيزلي برگزار شد. اولين تمرين پرسپوليس براي ليگ دوازدهم از ساعت 9:40 صبح امروز در ورزشگاه درفشي فر برگزار شد. در اين تمرين زارع قائم مقام باشگاه و برخي از مسئولان و شهردار منطقه 5 به عنوان ميهمان ويژه حضور داشتند. حدود 200 هوادار نيز تمرين امروز را تماشا کردند. ابتدا زير پاي بازيکنان پرسپوليس 2 راس گوسفند قرباني شد. سپس گروه موزيکي که از نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در محل تمرين حضور پيدا کرده بود پس از تلاوت قرآن و اجراي سرود ايران به اجراي قطعاتي از جمله "گل پامچال" و "يار دبستاني من" پرداختند. * حدود 150 هوادار در تمرين امروز حضور پيدا کردند. آنها ابتدا با خواندن بيانيهاي از فتح الله زاده خواستند در خصوص پرسپوليس اظهار نظر نکند و سپس شعارهايي عليه مديرعامل استقلال سر دادند. هواداران همچنين به تشويق رويانيان پرداختند. مسئولان باشگاه از هواداران خواستند که عليه استقلاليها شعارهايي ندهند اما هواداران باز هم عليه استقلاليها شعار سر دادند. طرفداران پرسپوليس شعارهايي عليه رسولي نژاد رئيس هيئت مديره باشگاه استقلال سر دادند. * هواداران پرسپوليس همچنين خواهان بازگشت پرويز مظلومي به استقلال شدند و به تشويق بنگر و شعار عليه حنيف عمران زاده پرداختند. * تمرين امروز در شرايطي برگزار شد که خبري از مصطفي دنيزلي نبود اما يک عکس از دنيزلي و بازيکنان فصل گذشته پرسپوليس در زمين نصب شده بود. در غياب دنيزلي بازيکنان زير نظر عاشوري تمرين کردند. دنيزلي در تماس با مديرعامل پرسپوليس بار ديگر درخواست مرخصي کرده است. * حدود 20 خبرنگار و عکاس تمرين امروز را پوشش دادند. * در تمرين امروز پرسپوليس محسن بنگر با شماره 6، محمد نوري با شماره 14، حميد علي عسگر با شماره 7، سامان آقازماني بدون شماره، نوروزي با شماره 24، مهدوي کيا با شماره 19، کاظميان بدون شماره، نورمحمدي با شماره 20، دادستاني با شماره 28، اسماعيل زاده با شماره 21 حضور داشتند. * محسن عاشوري در ابتداي تمرين دقايقي براي بازيکنان به گفت و گو پرداخت. * هواداران پلاکاردي را با خود آورده بودند که روي آن نوشته بود "هر زماني که ما مرديم بر سر مزارمان بنويسيد پرسپوليس را فقط به عشق علي کريمي دوست داريم. " اين پلاکارد روي سکوهاي ورزشگاه درفشي فر نصب شده بود. * شهردار منطقه 5 در حاشيه تمرين امروز در جلسهاي به قائم مقام باشگاه پرسپوليس اعلام کرد حدود 5 ميليارد تومان براي ورزشگاه درفشي فر هزينه کرده است. * هواداران پرسپوليس از آخرين وضعيت خلعتبري و انصاري فرد از مسئولين سؤال ميپرسيدند. * بازيکنان پرسپوليس در تمرين امروز ابتدا 10 دور دور زمين دويدند سپس در ميانه زمين دقايقي با کار با توپ پرداختند. * در مراحل پاياني تمرين هواداران علي کريمي را به شدت تشويق کردند و با شعارهايي از رويانيان خواستند نسبت به جذب او اقدام کند. * در تمرين امروز اسماعيل هلالي نيز حضور داشت. * در پايان تمرين هواداران پرسپوليس شعارهايي مبني برد 3 بر 2 در دربي سر دادند. * تمرين امروز پرسپوليس ساعت 11 به پايان رسيد.