مهدي مهدوي كيا اميدوار است كه پرسپوليس در فصل جديد ناكاميهاي خود در سال گذشته را جبران كند
كاپيتان پرسپوليس پس از نخستين تمرين اين تيم در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تمرين خوبي بود. با وجود اينكه 10 بازيكن بيشتر در تمرين نبودند اما بالاخره بايد تمرينهايمان را شروع ميكرديم. امروز هم عاشوري تمرين را اداره كرد و خيلي هم جدي كارمان را دنبال كرديم.

مهدوي كيا ادامه داد: با توجه به اينكه فصل خيلي سختي داشتيم، اميدوارم بتوانيم با قدرت كارمان را در ليگ شروع كنيم و ناكاميهاي سال گذشته را جبران كنيم. بازيكنان خوبي به پرسپوليس آمدهاند و اميدوارم هواداران در اين فصل از تيمشان راضي باشند.

وي درباره غيبت دنيزلي در ا ين تمرين هم گفت: در اين باره هيچ اطلاعي ندارم من فقط يك بازيكن هستم و نميتوانم نظر خاصي در اين رابطه داشته باشم.