هافبک پرسپولیس گفت: رویانیان با جذب بازیکنان مورد نیاز اضطراب مرا از بین برد.
حمد نوری پس از تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: ابتدا فکر میکردم نمیتوانیم بازیکنان خوبی جذب کنیم اما مدیرعامل پرسپولیس واقعا تلاشهای خوبی انجام داد و بازیکنان بزرگی جذب تیم شدند. رویانیان اضطراب مرا از بین برد.
وی ادامه داد: پرسپولیس تیم بزرگی است و بازیکن بزرگ هم میخواهد. فصل قبل هم نفرات بسیار خوبی داشتیم اما بدشانس بودیم و نتوانستیم نتیجه بگیریم. باید بدشانسی فصل قبل را جبران کنیم.

نوری در مورد اینکه دوست دارد کریمی هم در پرسپولیس بماند یا خیر گفت: کریمی یک پرسپولیسی تمام عیار است و من دوست دارم تیم قدرتمندی داشته باشیم. مهمترین هدف پرسپولیس رضایت هواداران است. خوشحالم امسال با حضور بازیکنان ملیپوش تیم خوبی بستهایم.