سرمربي راهآهن گفت: کيروش کارش را بلد است و تيم ملي روز به روز بهتر خواهد شد.

علي دايي در خصوص برتري 3 بر صفر ايران مقابل اندونزي عنوان کرد: به دليل اينکه در مسافرت بودم موفق نشدم اين بازي را تماشا کنم اما بسيار خوشحال هستم که تيم ملي موفق شد با يک پيروزي شيرين و خوب بازي اول را پشت سر بگذارد و به 3 امتياز برسد. انشاءالله اين نتايج در بازيهاي آينده نيز ادامه پيدا کند تا تيم ملي را در جام جهاني ببينيم.

سرمربي تيم راهآهن خاطرنشان کرد: بازي اول هميشه در يک تورنمنت شرايط خاص خودش را دارد. يکي از نقاط بسيار مثبت بازي روز گذشته حضور هواداران بيشمار بود. به نظر من برنده واقعي بازي ايران و اندونزي هواداران خونگرم، با تعصب و با غيرت ايراني هستند که تيم ملي را 90 دقيقه تشويق کردند. بايد به عنوان عضو کوچکي از جامعه فوتبال از اين عزيزان تشکر کنم.
وي افزود: شک ندارم در بازيهاي بعدي، 100 هزار نفر ورزشگاه آزادي را پر خواهند کرد تا تيم ملي راحتتر بتواند به موفقيت برسد. کيروش مربياي است که کارش را ميداند و تيمش روز به روز بهتر ميشود.
دايي در خصوص بازي روز سه شنبه با قطر گفت: بازي سختي در قطر داريم اما بازيکنان ما با اين برد قطعا در شرايط خوبي هستند. تيمهايي مانند قطر بيکار ننشستهاند و با سرمايهگذاريهاي خوب براي موفقيت فوتبالشان برنامهريزي کردهاند اما تيم ما هم در شرايط خوبي است و من به اين تيم بسيار اميدوار هستم.