به گزارش خبرگزاري فارس، کريم انصاريفرد پس از حرف و حديثهاي فراوان با عقد قراردادي دو ساله به پرسپوليس پيوست. اين بازيکن پس از حضور در پرسپوليس از مسئولان باشگاه درخواست کرد شماره 10 را به او بدهند. اين در شرايطي است که پيراهن شماره 10، دو سال است بر تن غلامرضا رضايي است و او نيز دوست ندارد اين شماره را از دست بدهد.

کريم انصاري فرد درباره پيراهن شماره 10 پرسپوليس اظهار داشت: نظرم را به رويانيان گفتهام و هيچ مشکلي وجود ندارد اما همه ميدانند من شماره 10 را دوست دارم.

غلامرضا رضايي نيز در اين باره که آيا حاضري اين پيراهن را به انصاري فرد بدهي يا خير، گفت: در اين باره فعلا هيچ صحبتي ندارم.

قرار است رويانيان پس از گفتوگو با بازيکنان درباره اين موضوع تصميم بگيرد.

انصاريفرد و رضايي روز شنبه آينده بايد در تمرينات پرسپوليس حضور پيدا کنند چون به دليل حضور در اردوي تيم ملي در مرخصي به سر ميبرند.

پيش از اين چنين مشکلي در استقلال به وجود آمده بود به طوري که گفته ميشود سياوش اکبرپور و ميلاد ميدوادي هر دو به دنبال شماره 10 هستند و حاضر نيستند از موضع خود کوتاه بيايند هر چند مسئولان باشگاه اين موضوع را تاييد نميکنند.