نزديكان نصرتي ميگويند احتمال اينكه او به سپاهان برود بيشتر است سايت گل – محمد نصرتي مدافع فصل گذشته پرسپوليس كه هفته گذشته با تراكتورسازي قرارداد داخلي امضا كرد. شايد قيد حضور در اين تيم را زده و به تبريز نرود. به گزارش سايت گل، نصرتي در حالي با تراكتور به توافق رسيده كه در تبريز جو چندان خوبي در مورد او وجود ندارد. عدهاي از ليدرها و هواداران تراكتور با حضور ساختمان باشگاه تراكتور نسبت به جذب نصرتي اعتراض كردند و بابت اتفاقاتي كه در گذشته افتاده از نصرتي ناراحت هستند. اين موضوع و همچنين يارگيري ضعيف تراكتور در فصل نقل و انتقالات باعث شده كه نصرتي به فكر جدايي باشد. چند روز پيش باشگاه سپاهان با اين بازيكن مذاكره كرد ولي حالا مس كرمان هم نصرتي را ميخواهد و او بين دو راهي قرار گرفته است. البته نزديكان نصرتي ميگويند احتمال اينكه او به سپاهان برود بيشتر است اين در حالي است كه مديرعامل تراكتور در تلاش است تا نصرتي را در اين تيم نگه دارد.