بدنساز جديد پرسپوليس گفت: با توجه به فعاليتم در امور بدنسازي تقريباً با خيلي از بازيکنان پرسپوليس رفيق و آشنا هستم.

فرهاد چيذري ، درباره حضورش به عنوان مربي بدنساز پرسپوليس اظهار داشت: بسيار خوشحال هستم که مورد اعتماد باشگاه پرسپوليس قرار گرفتهام، من 41سال سن دارم و ورزش را در عرصههاي مختلف و گذراندن دورههاي بدنسازي آغاز کردهام.

وي افزود: شروع ورزش من با احمدرضا عابدزاده بود، البته خودم در رشتههاي رزمي فعاليت داشتهام. پس از گذشت چند مدت در سال 1380 به رشته بسکتبال و بدنسازي رو آوردم. من در تيمهاي مهرام، پتروشيمي بندر امام، صنام و چند تيم ديگر فعاليت کردهام .

چيذري عنوان کرد: من از قديم با قرمزپوشان دوست و آشنا هستم و ميتوانيد از آنها بپرسيد که مرا ميشناسند يا خير، سابقه من در عرصه بدنسازي پاسخگوي سؤالات شما است. البته باز هم ميگويم همه بازيکنان نسل جديد و حتي نسل قديم مانند اسطورهاي به نام عابدزاده من را ميشناسند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: به مدت يک سال با پرسپوليس به توافق رسيدهام و اميدوار هستم زير نظر کادر فني بتوانم کار خودم را به بهترين شکل در اين تيم بزرگ به نمايش بگذارم. من اين را ميدانم که دوران بدنسازي يکي از سختترين و حساسترين دورهها پس از بازيها مخصوصاً در تيم بزرگ پرسپوليس که هواداران بسياري دارد.