سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس از حضور رضا نورمحمدي در تمرينات فردا خبر داد.


حميد استيلي در گفتوگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس پس از تمرين امروز درباره وضعيت رضا نورمحمدي اظهار داشت: خوشبختانه وضعيت نورمحمدي آنقدر خاص نيست و اين بازيكن از فردا در تمرينات گروهي شركت خواهد كرد. ما به اين بازيكن نياز مبرمي داريم كه در اين شرايط حساس به پرسپوليس كمك كند.
دكتر چشمهسري پزشك تيم فوتبال پرسپوليس نيز درباره نورمحمدي و هاشميان گفت: با توجه به آتلي كه به دست نورمحمدي بسته شد تشخيص اين است كه او ميتواند پرسپوليس را همراهي كند به همين ترتيب اين تصميم را گرفتهايم البته شايد اين يك ريسك باشد اما تدابيري خواهيم انديشيد كه مصدوميت وي بدتر نشود.
وي در خصوص غيبت وحيد هاشميان در تمرين امروز نيز گفت: اين بازيكن براي فيزيوتراپي از ناحيه كمرش و كوچك كردن آتل دست خود در تمرين حضور پيدا نكرد. دليلش موجه بود و با كادر فني هماهنگ شده بود.