کاپیتان پرسپولیس گفت: وقتی با مسئولان باشگاه دور هم نشستیم و همه چیز را شفاف با همدیگر در میان گذاشتیم خیلی از ابهامات برطرف و همه چیز رودررو حل شد.علی کریمی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، عنوان کرد: خوشحالم که بار دیگر در تمرینات پرسپولیس حضور یافتم. زیر نظر بدنساز خوب و کاربلدی کارمان را شروع کردهایم و امیدوارم با اضافه شدن سایر بازیکنان با تیمی کامل تمرینات خود را انجام دهیم. تمرینات را بسیار خوب دیدم و تمام سعی و تلاشم این است که بتوانم در پرسپولیس مؤثر باشم.

وی در خصوص اظهارات مازیار زارع که گفته بود "چند بازیکن پرسپولیس به مدیرعامل و مسئولان پرسپولیس گفتند کریمی هم در داخل میدان و هم در بیرون از میدان غر میزند و بهتر است فصل بعد در پرسپولیس نباشد و از او بدگویی میکردند"، عنوان کرد: اگر مازیار حرفی زده نظر خودش را گفته است. امیدوارم حرفهایی که مازیار زده صحت نداشته باشد و اگر هم این موضوع اتفاق افتاده به سطح فنی آن بازیکن که این کار را کرده، برمیگردد و خودش باید جوابگوی اعمالش باشد.
کریمی در خصوص مذاکره مسئولان باشگاه پرسپولیس با متسو اظهار داشت: میدانم که اگر دنیزلی نیاید، باشگاه به دنبال مذاکره با مربیان بزرگی است. من دورادور از متسو شناخت دارم. مطمئنم باشگاه با جمعبندیهای انجام شده بهترین تصمیم را خواهد گرفت و بهترین مربی را انتخاب میکند.
کاپیتان پرسپولیس درباره تمدید قراردادش به فارس گفت: بعد از جلسهای که نمایندهام (علیرضا طاهری) با باشگاه داشت و همه چیز مثبت پیش رفت، قرار شد رودررو هم با مسئولان پرسپولیس صحبت کنیم. وقتی با مسئولان پرسپولیس دور هم نشستیم و همه چیز را شفاف با همدیگر در میان گذاشتیم خیلی از ابهامات برطرف شد و خوشحال هستم که رو در رو همه چیز حل شد و من در پرسپولیس ماندنی شدم. گفته بودم گزینه اولم برای عقد قرارداد پرسپولیس است و بسیار خوشحالم که این اتفاق رخ داد و باز هم در این تیم ماندگار شدم. برای من از همه چیز مهمتر موفقیت پرسپولیس است تا دل هواداران را به دست آوریم.

وی درباره بازیکنان جدید پرسپولیس تصریح کرد: خوشبختانه بازیکنان خوبی گرفتهایم و همه به دنبال این هستند تا پرسپولیس موفق شود. باشگاه در این زمینه زحمات زیادی کشیده و امیدوارم حاصل تلاشش را ببیند. به دنبال این هستیم تا در فصل جدید دل هواداران را به دست آوریم چون آنها سال قبل سختیهای زیادی کشیدهاند.
کریمی ضمن عذرخواهی از خبرنگاران و هواداران گفت: با توجه به اینکه تا مسابقات باید در دوران بدنسازی حضور پیدا کنیم شاید دیگر با رسانهها مصاحبه نکنم تا مسابقات شروع شود. دوست دارم با تمرکز تمریناتم را ادامه دهم و با توان و قوایی بیشتر به پرسپولیس کمک کنم.