مرجع خبری پرسپولیس : گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس با علی کریمی دیدار و گفتوگو کرد. برونو متسو با حضور در ورزشگاه درفشیفر و بازدید از این ورزشگاه با علی کریمی دیدار و گفتوگو کرد. وی علی کریمی را یکی از بهترینهای آسیا نامید و به کاپیتان پرسپولیس گفت که همیشه بازیهای او را در تیم ملی ایران دیده است. علی کریمی نیز برای متسو آرزوی موفقیت کرد و گزارش کوتاهی از شرایط خود و پرسپولیس داد.