به گزارش خبرگزاری فارس، پس از جذب کریم انصاری فرد، محمد رویانیان پس از جلسهای با علی پروین و برخی از پیشکسوتان پرسپولیس اعلام کرد که برای جذب خلعتبری همچنان در حال تلاش است. از همین رو وی شب گذشته و امروز در دو مرحله با مهاجم تند و تیز کشورمان وارد مذاکره شد و با او در خصوص حضورش در پرسپولیس در صورتی که در امارات نماند به توافقاتی رسید.خلعتبری در آخرین صحبتهایش با مسئولان پرسپولیس اعلام کرد در روزهاِی آینده پاسخ نهایی را به آنها خواهد داد. *جلسه پرسپولیسها با متسو در دربندمسئولان باشگاه پرسپولیس با برونو متسو به توافقات برای حضور در پرسپولیس رسیدند، از همین رو پس از دیدار از ورزشگاه درفشیفر در ارتفاعات دربند حضور پیدا کردند و در جلسهای با یکدیگر شرکت کردند.این جلسه به صرف ناهار بود و علی پروین، رویانیان، متسو، برخی از مدیران باشگاه پرسپولیس و مدیر برنامههای این مربی فرانسوی حضور داشتند.