مديرعامل باشگاه پرسپوليس در واکنش به اهداي خوردرو به بازيکنان در فصل نقل و انتقالات گفت: اگر داشتم به بازيکنانم هواپيما ميدادم.

محمد رويانيان در مورد پرداخت غرامت به مصطفي دنيزلي در صورت فسخ قرارداد، گفت: در صورت فسخ قرارداد، دنيزلي بخشي از پولي را که گرفته به باشگاه پس ميدهد و اين در قراردادش آمده است.


وي در مورد احتمال سرمربيگري برونو متسو عنوان کرد: اگر متسو سرمربي نشود يک مربي خوب ديگر انتخاب ميکنيم.رويانيان در مورد اينکه دايي هم شانسي براي سرمربيگري دارد فقط گفت: نه.
مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد پرداختهاي ميلياردي به بازيکنان جديد اين تيم تصريح کرد: مدرک دارم که خودشان دو سه سال است تخلف ميکنند. هر مديري که از اين به بعد راجع به باشگاه پرسپوليس حرف بزند عليهاش اعلام جرم ميکنم.
رويانيان در مورد اهداي خودرو به بازيکنان پرسپوليس در فصل نقل و انتقالات اظهار داشت: ماشين چيست؟ اگر داشتم به آنها هواپيما ميدادم.