کانون هواداران پرسپولیس:عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: شاید علیپور به خاطر موهای متسو گفته او حق ثبت قرارداد ندارد. علی پروین در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس درباره اینکه علیپور دبیر رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال اعلام کرده قرارداد متسو به دلیل همکاری با شهراد ناظمی که واسطه ممنوعالفعالیت است، ثبت نخواهد شد گفت: علیپور در فدراسیون سمتی دارد؟ چند مدت پیش بود که دیدم برخی اعضای فدراسیون صحبت کردند و گفتند او سمتی ندارد. همه میدانند مدیر برنامههای متسو یک عربزبان است و حالا شاید به خاطر موهای متسو به او ایراد گرفتهاند و اجازه عقد قرارداد نمیدهند.
وی درباره خودروهای داده شده رویانیان به بازیکنان پرسپولیس گفت: اصلا این حرفها نیست، پرسپولیس امسال خوب یارگیری کرده و دست سردار درد نکند. اینکه میگویند 6 تا ماشین و هواپیما به بازیکنان داده صحت ندارد. شاید خرید و فروشی کرده باشد اما حرفهایی که میزنند درست نیست.پروین درباره متسو خاطرنشان کرد: دیدار خوبی با این مربی داشتیم اما هنوز صددرصد توافق نشده است. امروز قرار بود رویانیان در سفری کوچک با یک گزینه دیگر صحبت کند تا ظرف 3 روز آینده تکلیف روشن شود.همه میدانند دنیزلی به خاطر بیماری پدر همسرش و همچنین همسرش در روزهای آخر حضورش در پرسپولیس نتایج خوبی نگرفت. امیدوارم امسال با این بچهها که جمعوجور شدهاند این تیم نتیجه خوبی بگیرد.