در اين جمع بندي ،تماشاگران ايراني باميانگين 41هزار و809 نفر در هر مسابقه بعنوان بيشترين حضور در ميان ديگر کشورها قرار داند.

همچنين در اين جمع بندي تماشاگران چيني باميانگين حضور 32هزار و 503 تماشاگر در هر مسابقه بعنوان دومين کشور پرتماشاگر ليگ قهرمانان قرار دارد.

کشورهاي تايلند با 10 هزار و89 نفر ، عربستان سعودي با 12 هزار و315 نفر ،ژ اپن با 8 هزار و119 واستراليا با 6 هزار و900 تماشاگر در رده هاي بعدي جمع بنديAFC قرار دارند.

در اين نمودار حضور تماشاگران ايراني با 16 در صد افزايش نسبت به رقابتهاي دوره قبل بيشترين رشد حضور تماشاگران را دارند.

در رکورد بيشترين حضور در يک ديدار نيز متعلق به تماشاگران ايران است که حضور 100 هزار تماشاگر ايراني در ديدار پرسپوليس با الهلال عربستان بالاترين حضور در يک مسابقه لقب گرفت.