مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اعلام ای
نکه هرگونه قرارداد احتمالی با متسو از طریق مدیر برنامه تونسیاش صورت میگیرد، گفت: برخی از مسئولان که داعیه فوتبال پاک را داشته و القاب منشوری به دیگران میدهند، آب به آسیاب دلالان میریزند.
محمد رویانیان ضمن بیان مطلب فوق گفت:در فصل نقل و انتقالات شنیده شد که مدیر برنامههای رسمی فیفا به بهانه تکمیل پرونده ممنوع الفعالیت شدند، این موضوع نقطه آغاز حضور پررنگ و گسترده دلالان از اقشار مختلف در عرصه نقل و انتقالات شد که باشگاه پرسپولیس هم از حضور آنها بی نصیب نماند.وی افزود: یکباره با افرادی مواجه شدم که آنها را تحت هیچ عنوانی نمیشناختم، بطوریکه آنها خودشان را به عنوان مالک یک بازیکن معرفی کرده و قصد فروش آن بازیکن را به باشگاه پرسپولیس داشتند. هرچند خوشبختانه از همکاری با آنها بیبهره شدیم اما مسلما این افراد در باشگاههای دیگر نیز چنین اقدامات و فعالیتهایی را انجام میدهند.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: بطور مثال شخصی به یک بازیکن جوان مراجعه کرده و گفته است ۵۰ میلیون تومان میگیرم و تو را به پرسپولیس میبرم، این بازیکن وقتی در دفتر کار آن دلال حاضر شد، مشاهده کرد تعدادی از بازیکنان جوان دیگر هم حضور دارند که مانند کالا روی آنها قیمت گذاری شده و به فروش میرسند.وی همچنین تاکید کرد: در شگفتم با وجود چنین پدیدهای، چرا برخی از مسئولان که داعیه فوتبال پاک را داشته و دارند و القاب منشوری به دیگران میدهند، با قطع کردن جریان فعالیت مدیران رسمی فیفا آب به آسیاب دلالان میریزند. اما بدتر از این موضوع این است که برخی از این دلالان در جهت فعالیت خودشان را مورد و حمایت برخی از مسئولان فوتبال ایران میدانند.رویانیان خاطرنشان کرد: اخیرا شاهد بودهایم که به یکی از مدیران رسمی فیفا که متعهد و کاربلد است، به دلیل اینکه بین باشگاه پرسپولیس و دنیزلی قرارداد تنظیم کرده است و یا به نظر آنها در حال عقد قرارداد بین متسو و باشگاه پرسپولیس است، اتهام وارد میکنند، در حالیکه برخی دلالان غیررسمی که در مورد آنها صحبت کردند، همه تلاش خود را انجام میدهند تا به من مربی معرفی کنند.وی تصریح کرد: این مدیر برنامه صرفا به دلیل آشنایی که مصطفی دنیزلی با وی داشته است، از او خواسته تا قراردادش را فیمابین دنیزلی و باشگاه پرسپولیس تنظیم کند و اطلاع دقیقی دارم که در این خصوص حتی یک ریال از دنیزلی و باشگاه پرسپولیس دریافت نکرده است.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: در حال حاضر مدیر برنامههای متسو، نوری الصافی است که اهل کشور تونس بوده و در قطر زندگی میکند، به طوریکه متسو برای مذاکره با باشگاه پرسپولیس، با این مدیر برنامه به تهران آمد. در این بین شهراد ناظمی به دلیل آشنایی با چند زبان خارجی و شناختی که نسبت به متسو داشت، نقش مشاور را در این بین ایفا کرد که مورد توافق ما و متسو بود.وی با تاکید بر اینکه مذاکرات با متسو از نظر ریالی و تنظیم هرگونه قرارداد احتمالی صرفا فقط از طریق نوری الصافی صورت میگیرد و ناظمی در این خصوص نقشی ندارد در پایان گفت: بنده از آقای علیپور که اگر مسئولیتش را در فدراسیون فوتبال ندانم با این حال به عنوان یک دوست محترم و سرور روحانی انتظار دارم قبل از انتشار هرگونه مطلب و مصاحبهای در خصوص آن موضوع دستور تحقیق و مطالعه را صادر کند تا از آن مطلع شود، هرچند که میدانم اقداماتی که وی انجام میدهد از سر دلسوزی و برای حمایت از باشگاههاست.