بازيکن تيم ملي فوتبال ايران گفت: اميدوارم همچنين با مربيگري کيروش بر حريفان خود غلبه کنيم.

خسرو حيدري پس از تمرين امروز تيم ملي در جمع خبرنگاران گفت: سهشنبه ديدار اول ما در خارج از خانه مقابل قطر است و اميدوارم در اين ديدار به برتري برسيم. بازي با قطر نسبت به ديدار با اندونزي متفاوت است.
اين بازيکن در پاسخ به اين سؤال که تيم ملي تاکنون با کيروش تمام بازيهايش را برده و گلي نخورده اظهار داشت: اين موضوع خيلي خوب است و اميدوارم همچنان اين روند ادامه داشته باشد و با اقتدار صعود کنيم.
حيدري يادآور شد: هنوز فيلم ديدار قطر با بحرين را نديدهايم و شايد تا قبل از بازي اين اتفاق رخ دهد. براي اين ديدار کاملا آمادهايم و انگيزه زيادي داريم.