تمرین پرسپولیس و غیبت دوباره ملی پوشان تهران - به رغم آن كه قرار بود تمرین روز شنبه تیم پرسپولیس با حضور بازیكنان ملی پوش این تیم انجام شود ولی از میان ملی پوشان فقط ' محمد قاضی' و 'علی كریمی' در این تمرین حاضر بودند. به گزارش ایرنا، مهدی مهدوی كیا، علی كریمی، محمد نوری، جواد كاظمیان، حمید رضا علی عسكری، هادی نوروزی، محمد قاضی ، علیرضا نور محمدی، امیرحسین فشنگچی، محسن بنگر و محمدرضا اسماعیل زاده بازیكنان حاضر در تمرین امروز تیم پرسپولیس بودند. ** بازیكنان ساعت هشت و 30 دقیقه صبح در تمرین حاضر بودند و ساعت 9 و10 دقیقه ' محمد رویانیان' مدیر عامل باشگاه در میان تشویق هواداران وارد مجموعه ورزشی درفشی فر شد. ** هواداران پرسپولیس بنر بزرگی كه عكس رویانیان روی آن نقش بسته بود در دست گرفته بودند. زیر عكس نوشته شده بود: به احترام سردار .. اس اسی ها خبردار. دركنار این بنرهم عكس 'علی فتح الله زاده' ، ' امیر قلعه نویی 'و 'فرهاد مجیدی ' دیده می شد كه دست های خود را به حالت سلام نظامی بالا گرفته بودند. ** بیش از 200 هودار پرسپولیس در محل تمرین حاضر بودند و سرودی با آهنگ 'یار دبستانی من' برای رویانیان می خواندند.یك گروه موزیك نیروی دریایی هم برنامه اجرا كرد **در ابتدای برنامه 'جعفر كاشانی ' مدیرعامل اسبق پرسپولیس و'حمید جاسمیان' از پیشكسوتان پرسپولیس حلقه ای گل بر گردن رویانیان انداختند و از زحمات او تشكر كردند. **'داریوش خواجه نوری' خواننده سرود پرسپولیس هم از حاضران در برنامه و ' محمود شهریاری 'هم مجری برنامه بود.