به گزارش خبرگزاري فارس، علي پروين در حاشيه تمرين پرسپوليس گفت: رويانيان کارهاي بزرگي کرده است. او به پيشکسوتان احترام ميگذارد و ميدانيم ميتواند جزو افتخارات پرسپوليس باشد. او به من لطف زيادي دارد و تاکنون به جز حرف زدن عمل هم کرده است. بايد ياد بگيريم به جاي حرف زدن عمل کنيم و کارهاي زيادي انجام دهيم.

وي افزود: رويانيان از طريق خاص به پرسپوليس پول آورده و مطمئن باشيد از پول نفت و بنزين در پرسپوليس خرج نکرده است. امسال تيم خوبي بسته شده و هر وقت پرسپوليس و استقلال قوي بودهاند تيم ملي هم خوب بوده و هر وقت ضعيف بودهاند فوتبال ما روند خوبي نداشته است.

پروين درباره رعايت نشدن سقف قرارداد در باشگاهها اظهار داشت: بايد 18 مديرعامل ليگ برتر با هم جلسهاي تشکيل دهند و در آنجا قيمت مثلا علي پروين، علي کريمي و ساير بازيکنان را مشخص کنند. آنجا مشخص مي شود چه کسي عاشق پيراهن چه کسي است. يعني براي پيراهن تيمها ارزشگذاري داشته باشيم. تنها راهي که سقف قرارداد رعايت ميشود همين است. برخي از يک جا 200 ميليون تومان پيشنهاد دارند اما از جاي ديگر يک ميليارد تومان ميگيرند. ما نفهميديم اين چه وضع فوتبال است.

پروين در پاسخ به اين سؤال که چرا در زمان آنها چنين شرايطي نبود، گفت: قسمت ما نبود که اين طوري شود. ما رفتيم پيراهن پرسپوليس را به دست بياوريم ولي باز خدا را شکر به لطف اين مردم علي پروين شديم.

وي درباره جدايي دنيزلي و معرفي سرمربي جديد عنوان کرد: دنيزلي از حضور در پرسپوليس عذرخواهي کرد و تا دوشنبه، سهشنبه در خصوص سرمربي تصميم ميگيريم تا نيمکتمان هم مثل زمين قوي باشد.

عضو هيئت مديره پرسپوليس در پاسخ به اين سؤال که آيا مربي خارجي بهتر است يا علي دايي، گفت: بعد از چند سال به حرف من رسيديد. من باز هم ميگويم تا صد سال ديگر مربي خارجي به درد ما نميخورد. اين حرفها را زدم اما همه گفتند علي پروين سنگ خودش را به سينه ميزند. مربي خارجي با اين بازيکنان جواب نميدهد. اکنون کار به جايي رسيده که هواداران به خاطر تعصبشان ميخواهند سرمربي را انتخاب کنند. ما به خاطر هواداران دنيزلي را آورديم اما در 4 بازي 16 گل خورديم. آيا سابقه داشت که پرسپوليس اين همه گل بخورد؟ تاريخ پرسپوليس را ورق بزنيد اين طور نبوده. طوري شده بود که رويمان نميشد از خانه بيرون بياييم. چند بازي افتضاح بوديم.

وي افزود: امسال اميدواريم با بازيکنان خوبي که داريم گذشته را جبران کنيم و به فکر کهکشاني و فوق کهکشاني نيستيم. بازيکنان هر چقدر که عرق بريزند همان مقدار هم برداشت ميکنند. تيمي بسته شده که حرف و حديث ندارد و حالا بايد بچهها مرد عمل باشند.